Forum Gladiatorius (13)
Banka (4)
Cvičiště (19)
Gildovní tržiště (7)
Knihovna (7)
Lázně (10)
Negotium X (3)
Skladiště (5)
Síň mistra války (10)
Templum (10)
Vila Medici (10)
Toto je hlavní sídlo gildy Total_Destroy. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.