Forum Gladiatorius (12)
Banka (6)
Cvičiště (13)
Gildovní tržiště (8)
Knihovna (7)
Lázně (9)
Negotium X (4)
Skladiště (4)
Síň mistra války (7)
Templum (8)
Vila Medici (9)
Toto je hlavní sídlo gildy GloriaVictoris. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.