Forum Gladiatorius (10)
Banka (5)
Cvičiště (13)
Gildovní tržiště (7)
Knihovna (8)
Lázně (7)
Negotium X (5)
Skladiště (2)
Síň mistra války (8)
Templum (9)
Vila Medici (6)
Toto je hlavní sídlo gildy Garda. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.